کاربری سفارشی

TATRA یک راه حل مناسب برای کسب و کار شما دارد. ما می توانیم شرایط مورد نیاز را برآورده کنیم.

کامیون های آتش نشانی

کاربرد عملی

تمام فضاهای ذخیره سازی و تجهیزات از روی زمین قابل دسترسی است، بدون نیاز به پلت فرم های پله

شاسی منحصر به فرد TATRA

تمام وسایل نقلیه از ویژگی های رانندگی عالی خودرو و شاسی یکپارچه TATRA بهره می برند

تعمیرات و نگهداری بهینه

تمامی تجعیزات به خوبی در برابر آسیب های بیرونی محافظت شده اند