کاربری سفارشی

TATRA یک راه حل مناسب برای کسب و کار شما دارد. ما می توانیم شرایط مورد نیاز را برآورده کنیم.

کامیون های ساختمانی

حداکثر تعداد درایورها

قابل سفارش در 4×4 و 6×6 و 8×8 و 10×10

و درایورهای قابل تنظیم مثل 8×10

شاسی منحصر به فرد TATRA

تمام وسایل نقلیه از ویژگی های رانندگی عالی خودرو و شاسی یکپارچه TATRA بهره می برند

بدون قاب واسط

شاسی کاربری مستقیما بر روی اکسل نصب شده و این اجازه میدهد بارگیری بیشتری به همراه امنیت بالاتر داشته باشیم